Litera Terapi Atölyesi

Dizelerde buluşmaya, öykülerin içinde kendinizle karşılaşmaya, okumaya, dinlemeye, paylaşırken yeniden keşfetmeye var mısınız?
Sizi ebiyatla terapi atölyemize bekliyoruz!

LİTERA TERAPİ (EDEBİYATLA TERAPİ) NEDİR?
Edebiyatla terapi; şiir, öykü vb. edebi türleri kullanarak katılımcılarda kişisel farkındalığı arttırma, ruh sağlığını geliştirme ve koruma çalışmalarının tümüne denir.
Bu atölyede edebiyat konusunda bilgi sahibi, sanat terapileri alanında eğitim almış atölye lideri, bir şiir veya öyküyü atölye katılımcılarıyla paylaşır. Bu eserin kurgusal, imgesel ve çağrışımsal açılardan ele alınmasını sağlayabilir. Katılımcıların eser içinde kendilerine dair parçalar bulmaya teşvik edebilir. Eserin içeriyle özdeşim kurma yoluyla katılımcıların kendilerine dair farkındalık kazanmalarını sağlamaya çalışır. Bazen yaratıcı bir yazı bazen de sözel paylaşım yoluyla katılımcıların ruhsal bütünleşmeleri doğrultusunda yönlendirir.

KİMLER İÇİNDİR?
Edebiyatla terapi edebi eserler aracılığıyla kendini ve diğerlerini daha yakından tanımak
Yaratıcılık, özgüven kendini ifade etme becerisini arttırmak
Dürtülerini yıkıcı olmayan bir biçimde dışavurmak
Grup içinde kendini ifade becerilerini geliştirmek
Edindiği yeni fikir, içgörü ve bilgileri harmanlayarak davranış ve tutumlarında değişiklik yapmak
Hayatta karşılaştığı sorunlara dair olgun başa çıkma becerileri edinmeyi ve varolanları olgunlaştırmayı isteyen herkese açıktır.

 

Read more